Mordaedil

3-dimensional art, web-design, scripting and games level and art design.

Mostly level design.

Portfolio About me Curriculum Vitae

CV Bård Fredrikson

Overordnet

Leverandørens navn
Promis AS/Unicus AS
Navn på konsulenten
Bård Fredrikson
Fødselsdato
30.12.1984
Språk
Norsk (morsmål, engelsk)
Konsulentkategori
Konsulent

Oppsummering av kompetanse- og fagområder

Kvalifisert til generell og teknisk testing og erfaring med testverktøy.

Testledelse:
Tekniske roller knyttet til test:
Testkompetanse innen teknisk test:
Testverktøy:

Formelkompetanse

Utdanning

Fra
Til
Utdanningsinstitutsjon
Tittel
2006
2007
University of Teeside
Games level design
2003
2006
Noroff Instituttet i Oslo
Game design

Kurs og sertifiseringer

Dato
Navn på kurs/sertifisering
Beskrivelse
2014
ISTQB Foundation Certification
Software Testing

Arbeidserfaring

Fra
Til
Arbeidsgiver/stilling
2011
2024
Unicus AS / Tester
2007
2011
Follo Futura AS / Webdesigner

Liste over forskjellige kundeoppdrag

Oppdrag 1, DNB

Kunde
DNB
Varighet
aug.19 - oct.19
Beskrivelse av oppdrag
Kundeflyt
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver: Testing og analyse.
Testet forskjellige funksjoner for å legge rutiner på kunder.

Metoder og prosesser: Gjennomføre prosessene og sjekke om de blir innført riktig og med minst mulig feil på bruker-siden.


Oppdrag 2, DNB

Kunde
DNB
Varighet
jul.19 - aug.19
Beskrivelse av oppdrag
Risiko analyse
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver: Analyse.
Analysere utvikling av problemer i ResolveIT intern systemet.

Metoder og prosesser: Gå over datagrunnlag for å rapportere funnede gjenntatte problemer og identifisere hvorfor disse ikke blir løst.


Oppdrag 3, DNB

Kunde
DNB
Varighet
feb.19 - jul.19
Beskrivelse av oppdrag
Ana-credit
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver: Testing.
Lån for et internt system i DNB.

Metoder og prosesser: Testing av applikasjonen og dens utvikling.

Verktøybruk: HP ALM/JIRA.


Oppdrag 4, DNB

Kunde
DNB
Varighet
sep.18 - feb.19
Beskrivelse av oppdrag
Detica BAU - AML Risiko analyse
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver: Testing.
Test av koder som skal utvikles for å sjekke etter hvitvasking.

Metoder og prosesser: Daglig møter og agenda for å få gjennomført testing.

Verktøybruk: SQL.


Oppdrag 5, DNB

Kunde
DNB
Varighet
jun.18 - jul.18
Beskrivelse av oppdrag
Nets extranet migration
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver: Testing oversight.
Flytting av server.

Metoder og prosesser: Samle data fra andre testere og verifisere at overføring er feilfri.

Verktøybruk: HP ALM.


Oppdrag 6, DNB

Kunde
DNB
Varighet
mar.18 - jun.18
Beskrivelse av oppdrag
IDMee Digital legitimation
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver: Testing av IDmee software.
Eksternt program som skal hurtiggjøre prosessen å få konto i DNB.

Metoder og prosesser: Ukentlig scrum med vannfallsprosess.

Verktøybruk: Testing over flere devicer og scanning av pass.


Oppdrag 7, DNB

Kunde
DNB
Varighet
feb.18 - mar.18
Beskrivelse av oppdrag
AML Blocking routine
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver: Filtrering.
Jobbet delvis på et prosjekt hvor jeg satte i gang blokkering for koder som skulle tas fra testing til produksjon.

Metoder og prosesser: Interne programmer og manglende verdikjeder.

Verktøybruk: Terminal.


Oppdrag 8, DNB

Kunde
DNB
Varighet
feb.18 - mar.18
Beskrivelse av oppdrag
Motimate learning content app
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver: Verifisering.
Jobbet på et eksternt prosjekt som ble utviklet med DNB i tankene for eksperimentel utvikling og bruk til opplæring innen DNB.

Metoder og prosesser: Jobbet med en testleder på og rapporterte feil og mangler over flere forskjellige devicer som blir brukt innen DNB.

Verktøybruk: HP ALM.


Oppdrag 9, DNB

Kunde
DNB
Varighet
aug.16 - jan.18
Beskrivelse av oppdrag
Secondary transformation
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver: Testing.
Jobbet sammen med flere på prosjekter som dekket forskjellige rutiner på DNB.

Metoder og prosesser: Jobbet med en testleder på flere prosjekter, skrev tester og gjennomførte dem eller refererte data andre some testet gjennomførte.

Verktøybruk: HP ALM.


Oppdrag 10, Statoil ASA/Equinor

Kunde
Statoil ASA/Equinor
Varighet
aug.14 - jun.16
Beskrivelse av oppdrag
Prosjektet her var DBR, en løsning for å katalogisere boring og drilling på diverse oljeplatformer.
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver: Testing .
Vår oppgave var å gi god testing til tre forksjellige områder innenfor DBR for å forbedre testingen og samarbeidet der. De tre områdene var kjent som PB (PowerBuilder), .Net og Texas.

Metoder og prosesser: Daglig oppmøte med SCRUM, samarbeidet med min partner kunn 50% gjenom prosjektet.

Verktøybruk: Microsoft Test Manager og Team Foundation Server.


Oppdrag 11, Statoil ASA/Equinor

Kunde
Statoil ASA/Equinor
Varighet
aug.13 - jun.14
Beskrivelse av oppdrag
Prosjektet her var ProCoSys, en løsning for å katalogisere gjenstander på og flyttet mellom forksjellige oljebrønner
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver: Testspesialist og noe Testlead.
Funksjonell Tester/testlead teamet som utvikler Prosjektstyringssystem

 • Testledelse
 • Planlegge test og skrive testcase
 • Gjennomføring av funksjonell test
 • Testverktøyansvarlig i Scrumteam
 • Test forbedrings/effektiviserings ansvar

 

Metoder og prosesser: Vi løste oppgaver

 

Verktøybruk: Microsoft Test Manager og Team Foundation Server

 


Oppdrag 12, Statoil ASA/Equinor

Kunde
Statoil ASA/Equinor
Varighet
okt.12 - aug.13
Beskrivelse av oppdrag
Prosjektet var fortsettelse på Services@Statoil etter sommer ferien, samme oppdrag
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver: Testspesialist og noe Testlead.
Tester/testlead i drifts & utviklings teamet som utvikler services@statoil

 • Testledelse
 • Planlegge test og skrive testcase
 • Gjennomføring av funksjonell test
 • Testverktøyansvarlig i Scrumteam
 • Test forbedrings/effektiviserings ansvar
 • Automatisert testing

 

Metoder og prosesser:

Verktøybruk: Microsoft Test Manager, Visual Studio 2012, HP Quality Center

 


Oppdrag 13, Statoil ASA/Equinor

Kunde
Statoil ASA/Equinor
Varighet
jan.13 - aug.13
Beskrivelse av oppdrag
Prosjektet var Services@Statoil som var Statoils sitt definitive hjelpeområde hvor de kunne søke etter tjenester eller andre detaljer
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver: Testspesialist og noe Testlead.

Tester/testlead i drifts & utviklings teamet som utvikler Project Info. Tjeneste for kjøps-bestillinger av fartøy eller rederi produkter, som skulle legges til en stor database.

 • Planlegge test og skrive testcase
 • Gjennomføring av funksjonell test
 • Testverktøyansvarlig i Scrumteam
 • Test forbedrings/effektiviserings ansvar

 

Metoder og prosesser:

Verktøybruk: Microsoft Test Manager, Visual Studio 2012 og HP Quality Center (ALM)

 


Oppdrag 14, Veritas GL

Kunde
Veritas GL
Varighet
okt.11 - jun.12
Beskrivelse av oppdrag
Prosjektet var testing av NPS, en velbrukt kjerneapplikasjon for Veritas
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver: Teknisk tester og manuell tester.

Ytelsestesting av NPS, en kjerneapplikasjon i Veritas, et logistisk verktøy for fartøy/rigger.

 • Planlegge test og scripting av testcase
 • Gjennomføring av funksjonell test
 • Oppfølging av feilretting og re-test

 

Metoder og prosesser:

Verktøybruk: Loadrunner, VuGen, Hp Quality Center

 


Oppdrag 15, Veritas GL

Kunde
Veritas GL
Varighet
okt.11 - jun.12
Beskrivelse av oppdrag
Prosjektet var testing av Concert Siebel, pågikk ved siden av testing av NPS.
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver: Teknisk tester og manuell tester.

Ytelsestesting/manuell av Concert Siebel, CRM system. Bland annet test av opplasting av dokumenter og informasjon internt for Veritas.

 

 • Planlegge test og scripting av testcase
 • Gjennomføring av funksjonell test
 • Oppfølging av feilretting og re-test

nen.

Metoder og prosesser:

Verktøybruk: Loadrunner, VuGen, Hp Quality Center


Oppdrag 16, Veritas GL

Kunde
Veritas GL
Varighet
okt.11 - jun.12
Beskrivelse av oppdrag
Manuell test av et 3D program, designet eksternt for opplæring, testet ytelse av programmet på forskjellige PC’er.
Konsulentens rolle

Rolle og arbeidsoppgaver:

 • Planlegge test og skrive testcase
 • Gjennomføring av funksjonell test
 • Oppfølging av feilretting og re-test

 

Metoder og prosesser: Start applikasjonen, gjennførte avtalte prosedyrer.

Verktøybruk: Ingen, alle feil rapportert var gjort muntlig etter spesifike feil som skulle testes.